Marcel Vogel cz. 2 – życie kryształów oraz wykorzystanie ich właściwości energetycznych
 

Inteligencja macierzu (matrixu)

Kryształ kwarcu zaczyna swoje życie głęboko w ziemi od gorącej pary, przesyconego roztworu dwutlenku krzemu (SiO2). W miarę schładzania się tego źródła w przestrzeni podziemnej, komórka nasienna kwarcu tworzy się wokół miejsca zarodkowania w taki sam sposób, jak ostryga tworzy perłę wokół drażniącego środka. Jest prawdopodobne, że każdy nowy atom jest układany tam, gdzie możliwe miejsca wiązania są najbardziej obfite. Obszary te zawierają najwięcej energii. Cząsteczki przywierają do matrycy krzemionkowej, takiej jak granit lub piaskowiec. Ta komórka elementarna jest cząsteczką o kształcie czworościanu złożoną z czterech atomów tlenu i zawieszonego wewnątrz jednego atomu krzemu.
Pierwotna komórka elementarna działa jak atraktor dla innych cząsteczek, jonów i innych cząsteczek dwutlenku krzemu. Z biegiem czasu tryliony tych komórek łączą się ze sobą i, za pomocą ruchu spiralnego, warstwa po warstwie kwarcu jest odkładana aż do uzyskania pełnego kryształu.

Główna komórka elementarna zawiera wszystkie informacje potrzebne do wygenerowania ostatecznej formy – sześciokątnej lub sześciościennej formy, którą znamy jako kryształ kwarcowy. Według Marcela, kiedy kryształ przestał rosnąć, matryca inteligencji kryształu zanika, a forma kwarcu jest po prostu pustą skorupą, dopóki nie wejdziemy z nią w interakcję i nie ożywimy jej własną energią. Osiąga się to poprzez przeniesienie myśli (energii) poprzez pulsujący oddech*. W tym czasie Marcel wiedział intelektualnie, czym jest kryształ, ale jego eksploracja świata kwarcu dopiero się zaczynała.

* pulsujący oddech – wydech powietrza wraz z intencją

Pewnego ranka, w IBM, współpracownik Chuck Mignosa podszedł do Marcela ze skargą na ból pleców z weekendu na nartach. Poruszony intuicją wyjął kryształ z kieszeni fartucha laboratoryjnego, spojrzał na niego i dmuchnął na niego*. To wysłało ładunek przez kryształ, który wskazywał na jego przyjaciela Chucka.

* dmuchnął na niego – tchnął wydychanym powietrzem w niego określoną intencję

Natychmiast głowa Mignosy cofnęła się, a on wpadł w odmienny stan świadomości (zemdlał), gdy upadł na podłogę. Kiedy pomagał swojemu przyjacielowi wstać, Marcel pomyślał, że to był kompletny nonsens i nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Chuck był jednak wdzięczny, że jego ból w plecach zniknął.

Mimo początkowej niechęci Marcel rozpoczął 17 lat badań nad zastosowaniem kryształów kwarcu. Bardzo szybko odkrył ograniczenia naturalnego kwarcu. Miały zdolność do przechowywania, wzmacniania i przekazywania informacji, ale nie mogły odpowiednio łączyć energii emitowanych przez ciało i umysł jednostki.

Surowe kryształy mają różne podstawowe pola, w zależności od miejsca i sposobu ich wydobywania, a także ich zmienność kształtu z powodu zniekształceń spowodowanych przez czynniki stresogenne obecne podczas ich wzrostu. Niektóre kryształy mają bardzo wysokie podstawowe pola, podczas gdy inne mają minimalne pole. Stwierdzono, że syntetyczny kwarc nie ma praktycznie żadnego podstawowego pola.

Zdolność kryształów do przechowywania informacji jest powszechnie znana. Według opublikowanego 4 września 1994 roku wydania Newsweeka, fizycy z Uniwersytetu Stanforda zademonstrowali pierwszy w pełni cyfrowy model urządzenia przechowującego informacje jako hologram w subatomowej strukturze kryształu. Naukowcom udało się zapisać i pobrać holograficzny obraz Mony Lisy. Poszczególny kryształ posiadał tylko 163 kilobajtów pamięci, ale oczekuje się, że te holograficzne jednostki mogą przechowywać do miliona megabajtów. W krótkim artykule napisano, że kryształy przechowują informacje w trzech wymiarach i mogą być dziesięć razy szybsze niż najszybsze obecnie dostępne systemy.

 

Konwerter kwantowy

Ponieważ surowe kryształy kwarcu, które studiował Marcel, nie były zgodne z energiami, z którymi pracował, przyszła mu do głowy idea fasetowanego kryształu. Rubiny i inne rodzaje kryształów są fasetowane, aby były przydatne w zastosowaniach laserowych. Chrom tlenku aluminium, naturalny rubin, jest dość imponującym kamieniem, dopóki nie zostanie ułożony w cylindrze z okienkami wspomagającymi, dzięki czemu można wpompować do niego światło i odbić je wewnętrznie, tworząc spójne światło – laser. Podobnie jak światło przepuszczane przez fasetowany rubin może wytworzyć spójną energię, Marcel spekulował, że być może myśl przepompowywana przez specjalnie ułożony kwarc może wytworzyć spójną energię.

Tak jak to się stało w jego badaniu luminescencji, stwierdził, że opublikowana literatura techniczna jest wybrakowana. Pewnego ranka, w 1974 roku, obudził się z wzorem w swoim umyśle: Drzewo Życia, jak ukazują w nauki kabalistyczne. To była nauka i wzór, z których Marcel nie znał. W tym czasie zobaczył tylko wzór prostokąta z trójkątem przy każdym wierzchołku.

Przez cały rok spędzał większość godzin na lunch w szklarni IBM, próbując sfasetować surowy kwarc do tej konfiguracji. Gdy dowiedział się więcej o geometrii Drzewa Życia, był w stanie oszlifować kwarc o większej specyficzności w kształt sugerowany przez jego wizję.


 

Wypróbowywano także różne inne kształty: pojedynczo zakończone, podwójnie zakończone, czterostronne, sześciostronne, sześciostronne z czterostronnymi zakończeniami, ośmioboczne z czterostronnymi zakończeniami i tak dalej. Od ciągłego eksperymentowania nadszedł pierwszy podstawowy instrument do przechowywania, wzmacniania, przekazywania i utrwalania energii ciała ciała jednostki: czworoboczny kryształ kwarcowy z piramidalnymi zakończeniami. Jedna końcówka była ostrzejsza od drugiej. Bardziej ostre zakończenie nazywa się „końcówką wystrzału”, ponieważ jest to koniec kryształu, z którego emitowane jest spójne pole. Fasetowany kryształ był trójwymiarową reprezentacją Drzewa Życia. Kryształy te stały się znane jako kryształy Vogela.

 

 

Kryształ musi być fasetowany nie tylko z geometryczną precyzją wzdłuż „C” lub osi wzrostu, ale również praca z właściwą postawą, zrozumieniem i świadomością. Nie chodzi tylko o mechaniczne cięcie tego samego ogólnego kształtu. Niektórzy rzekomo najlepsi szlifierzy kryształów i diamentów w Niemczech próbowałi odtworzyć kryształy o szlifie Vogla bez powodzenia. Pomimo podobieństwa wyglądu, pomiar energetyczny za pomocą Omega 5, instrumentu omawianego w dalszej części tego artykułu, wskazywał, że kryształy te nie były takie same.
Kiedy przedstawiłem te odkrycia Marcelowi, zaśmiał się mówiąc:
„Widzisz, już ci mówiłem, że możesz spróbować skopiować te kryształy, ale nie możesz tego zrobić. Teraz sam wiesz! Jest to o wiele większe zaangażowanie niż przycinanie kryształów do pewnego kształtu.”

Strukturalna zmiana w przycinaniu kwarcu do kształtu określonego jako Vogel-cut® ma na celu dostrojenie go jako spójnego urządzenia do przesyłania informacji. Geometria formy takiego kryształu tworzy spójne pole energii, które może działać jako fala nośna informacji, podczas gdy surowy kwarc nie.
Dlaczego to jest ważne?
Według Marcela:
„Ta „fala nośna” musi mieć spójność z nim, aby nie łączyć się z promieniowaniem emitowanym z materiału docelowego, a działać teraz jako pojazd transportowy różnicujący. Takim instrumentem jest kryształ kwarcu przycięty w kształcie dipiramidalnym.”

W przypadku oferowania usługi uzdrawiania innej osobie, promieniowanie emitowane z materiału docelowego odnosi się do trudności lub niepokoju doświadczanych przez klienta. Spójne światło emitowane przez kryształ Vogel® jest w stanie przeniknąć przez często rozbieżne pola promieniowania w obrębie i wokół osoby w trudnej sytuacji. Energia niespójna jest często rozpraszana, jeśli nie jest całkowicie pochłonięta przez chaotyczne pole generowane przez cierpienie. Poza tym najgłębszy wpływ fasetowanego kryształu ma związek z jego relacją i rezonansem do wody. Ponieważ ponad 75% ciała fizycznego stanowi woda, kryształ Vogel®, z jego rezonansem z wodą, jest idealnym mechanizmem wprowadzania subtelnych energii do jednostki. Marcel czuł również, że różne subtelne ciała energetyczne opisane w literaturze metafizycznej są gradacjami pola zakotwiczonego w ciele fizycznym za pośrednictwem cząsteczki wody.

W początkowych latach swojej pracy z kryształami, Marcel opracował protokół usuwania niepożądanych wibracji lub myśli od osoby w trudnej sytuacji. Odkrył, że kryształ może działać niemal jak energetyczny skalpel, co stanowi operację energetyczną lub eteryczną. Z biegiem lat opracował różne metody bezpośredniego, zdalnego samoleczenia za pomocą kryształów Vogel-cut.
Kryształ jest konwertorem kwantowym, który jest w stanie przenosić energię w postaci, która ma dyskretne skutki biologiczne. Jest to najprawdopodobniej efekt rezonansowy. Ciało ludzkie, na poziomie energetycznym, jest zbiorem oscylujących punktów, które są warstwowe i mają określoną symetrię i strukturę. Ta krystaliczność jest widoczna zarówno na subtelnym poziomie energetycznym lub kwantowym, jak i na poziomie makro.

 

 

Kości, tkanki, komórki i płyny w ciele mają w sobie pewną krystaliczność. Struktura płynów, komórek i tkanek organizmu ma tendencję do stania się niestrukturalnymi lub niespójnymi, gdy występuje u niej choroba lub niepokój. Fizyczne ciało składa się z układów ciekłokrystalicznych w błonach komórkowych, płynach międzykomórkowych, a także większych strukturach, takich jak tkanki tłuszczowe, układy mięśniowe i nerwowe, limfa, krew i tak dalej. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dostrojonego kryształu, na który reagują te struktury, równowaga i koherencja może zostać przywrócona poprzez dostarczenie niezbędnych „informacji” lub potrzebnych energetycznych składników odżywczych.
Jako dramatyczny przykład zdolności tych kryształów do konwersji energii, Marcel stworzył kiedyś obwód z jednym ze swoich instrumentów Vogel-cut® jako „źródłem zasilania”. W rozmowie powiedział mi, że:
„Zrobiłem prąd z kryształu … do 75 woltów. Używając takiego kryształu (Vogel-cut®). To indukowane napięcie … napięcie prądu stałego. Umieściłem kryształ na środku pudełka (sześciokątne pudełko z mahoniu), a następnie zrobiłem cewkę z drutu miedzianego, a następnie srebrno-cynowego owinięto 250 razy. Miałem na zewnątrz inną cewkę wykonaną z drutu niklowego. Istniały druty pierwszorzędne i drugorzędne, które wychodziły na woltomierz. Wciągnąłem oddech i zacząłem go wypuszczać, a na zewnątrz pojawił się sygnał z kryształu. Próbowałem tego również z nieciętym kryształem, ale to nie zadziałało. Mam sprzęt w moim laboratorium, żeby zwiększyć napięcie, ale nie podjąłem się tego. Jest jeszcze wiele do zrobienia, a ci, którzy mnie widzieli, bardzo się zaniepokoili. „
Marcel powiedział mi dalej, że zrobił to również z żarówką zamiast woltomierza i był w stanie spowodować zapalenie żarówki.

 

Marcel Vogel z kulą kwarcu oświetloną poprzez intencję przepuszczoną przez kryształ Vogel’a

 

 

Pomiar subtelnych energii

Początkowo istniała trudność w mierzeniu energii w tych kryształach i wokół nich. Odczyty z miliardowego miernika gausa wykazały 0.07 milli-gausa: ładunek najwyraźniej nie mający znaczenia. Niezrażony tym, Marcel poprosił w modlitwie o pokazanie, jak zmierzyć ten nowy instrument, który opracował. Sześć tygodni później mężczyzna pojawił się w jego domu z takim instrumentem. Instrumentem tym była Omega 1 i od tego czasu cztery kolejne inkarnacje Omegi zostały stworzone z ostateczną wersją, Omega 5 jest używana do wielu podstawowych badań w laboratorium Marcela.

 

 

Omega 5 jest radionicznym rodzajem instrumentu, który mierzy energie przekraczające możliwości standaryzowanego sprzętu naukowego. W rzeczywistości mierzone energie są jeszcze nierozpoznane przez główny nurt nauki, chociaż efekty są często wyraźnie widoczne i możliwe do wykazania.

Chociaż dokładna natura tych energii może być nieznana, można ją oznaczyć ilościowo wartością liczbową stwierdzoną przez pośrednictwo radioniczne, wartości znanej po prostu jako szybkość.

Wartość tę uzyskuje się przez umieszczenie badanego przedmiotu na tzw. dowodzie lub próbce. Drugi palec prawej ręki jest używany do obrysu płaskiego obszaru na narzędziu zwanym „płytką z pałeczką”, podczas gdy lewa ręka powoli obraca jedną z kilku tarcz, aż dojdzie do „pałeczki” za pomocą dłoni ocierającej. Pałeczka jest zjawiskiem, w którym palec dotykający płytki czuje się tak, jakby był unieruchomiony lub „utknął” na powierzchni wyznaczonego obszaru przyrządu. Ten sztyft reprezentuje wartość liczbową, jaką pokazuje obracana tarcza. W Omega 5 użyto łącznie dziewięciu tarcz, co daje serię trzech 3-cyfrowych wskaźników dla badanej próbki. Do wykrycia prawidłowych wartości można również użyć wahadła. Obie metody wykorzystują proces radiestezyjny.

Omega 5 przedstawia nam wskaźniki:
1) podpis dla pasma informacyjnego lub wartość identyfikacyjną badanej próbki
2) pola energetyczne w próbce
3) pola energetyczne otaczające lub promieniujące wokół próbki

Marcel odniósł się do tych pól zmierzonych za pomocą Omegi 5 jako pasma informacji.
Chociaż subiektywny typ instrumentu, Omega 5 produkowała dane, które można wykorzystać do wskazania, jak postępować w użyciu standardowych pomiarów naukowych. Czasami informacje nie są odkrywane, ponieważ po prostu nie wiadomo, gdzie szukać. Omega może dać wskazówki, gdzie szukać. Dane uzyskane radionowo mogą mieć więcej korelacji opartych na fizyce lub chemii.

 

Pasmo informacyjne

Marcel odkrył, że pasmo informacji mierzone przez Omegę 5 istnieje w całej materii i wokół niej. Ten sprzęt jest rekordzistą zdarzeń, które przeszły w doprowadzenie obiektu do istnienia, oraz reakcji tego obiektu na działanie na nim, czy to światło, dźwięk, ciepło, czy siły elektryczne.

Połączenie tych sił buduje serię wzorów lub kodów, które charakteryzują lub identyfikują substancję w ten sam sposób, w jaki charakteryzujemy każdy element w układzie okresowym przez jego ciężar atomowy oraz protony i neutrony znajdujące się w jądrze atomu.

Żaden atom nie jest statyczny; jest w stanie ruchu. Ten ruch generuje pole. Kompozyt tych pól jest stanem podstawowym pasma informacji. Różni się on od stanu wzbudzonego elektronu, który wchodzi w zakres przewodnictwa i spada do stanu podstawowego.

Te perturbacje tworzą chmurę energii wokół substancji. To jest umysł atomu. Na przykład w przypadku metalu atomy agregatów reagują na światło, nacisk, tarcie i zarysowanie powierzchni. W dziedzinie tej istnieje rytmiczny charakter. W paśmie informacyjnym występuje okresowość. Będzie się rozszerzać i kurczyć zgodnie z jego wpływem na wpływy planet.

Marcel przyjął wskazówkę od okultystycznego pisarza Alice Bailey:
„Widzieliśmy, że na przykład atom chemii demonstruje jakość inteligencji; wykazuje objawy umysłu dyskryminacyjnego i podstawy zdolności selektywnej. W ten sposób maleńkie życie w formie atomowej demonstruje jakość psychiczną – weź atom, który idzie do budowania formy w królestwie minerałów; pokazuje nie tylko dyskryminacyjny selektywny umysł, ale i elastyczność.”
„Starajmy się uświadomić, że nie ma czegoś takiego jak materia nieorganiczna, ale że każdy atom jest życiem. Uświadommy sobie, że wszystkie formy są żywymi formami, a każda z nich jest tylko nośnikiem ekspresji dla zamieszkującej je istoty.”

Sir Jagadis Chandra Bose odkrył, że metale wykazują zmęczenie w taki sam sposób jak mięśnie. Podobnie jak mięśnie odzyskują siły po odpoczynku. Bose był w stanie pokazać to zmęczenie w metalach poddawanych długotrwałej stymulacji. Potem poddał metale czynnikowi stymulującemu (roztwór węglanu sodu), który zwiększył aktywność metalu. Kolejno odkrył, że niewielka dawka trucizny jeszcze bardziej zwiększyła reakcję metalu, a duża dawka tej trucizny wyeliminowała tą reakcję. Są to podobne reakcje także obserwowane w organicznych lub żywych systemach. Jakie jest połączenie? Twierdzenie Marcela dotyczyło komunikacji za pośrednictwem pasma informacyjnego. Dopóki w systemie jest integralność, obiekt trzyma się razem i można uzyskać szybkość pasma informacyjnego, które uwalnia pola w przestrzeń geometrii formy obiektu. Jeśli uderzymy w substancję, taką jak moneta, wszystkie inne monety tego samego metalu zostaną dotknięte. Odkryto, że jeśli zrobimy dwie ćwiartki i poddamy je pomiarowi w Omega 5, każda praca wykonana na drugiej monecie będzie się prezentować w mierzonej monecie. Jedna czwarta została zabrana do innego pokoju w laboratorium i podrapana. Moneta w próbce Omegi pokazała dramatyczną reakcję w momencie drapania. Jest to podobne do pracy zademonstrowanej w przypadku roślin i komórek, jak wcześniej zrobili Marcel Vogel, Cleve Backster i inni. Systemy nieorganiczne wydają się wykazywać taką samą szybkość reakcji jak systemy organiczne. Pasmo informacji jest energetycznym pasmem komunikacyjnym pomiędzy wszystkimi substancjami, pomiędzy każdym życiem.

 

Tłumaczenie
Aleksandra Tereszczak

źródło:
https://www.vogelcrystals.net/legacy_of_marcel_vogel.htm#top


30 kwietnia 2019