Pozdrawiam Cię z serca,

aby być tu i teraz, aby pragnąć i aby odczuwać, aby działać i być indywidualnością, aby kochać i być kochanym, aby mówić prawdę i słyszeć prawdę, aby widzieć to co niewidoczne gołym okiem, aby rozumieć to co niezrozumiałe

Razem teraz; pragnę przekazać Ci wiedzę o tym jak ludzie i inne cywilizacje używają energii kamieni tworząc technologię ich teraźniejszości, a naszej przyszłości. Technologia ta wymaga skupienia i odpowiedniego poziomu świadomości więc w tym też rozwoju. Już niedługo zawitamy w piątym wymiarze co sprawi, że wiele możliwości odsłania się przed nami, a blokady jakie jeszcze nas powstrzymują zostają zdejmowane. Ta zmiana pozwala nam rozróżniać prawdę od fałszu i podążać za głosem serca. To od nas zależy wybór jaką drogą podążamy. Czas przesiać fakty i połączyć wiedzę z wszystkich znanych nam dziedzin aby stworzyć wiedzę uniwersalną, opierającą się na prawach Wszechświata i dbająca o dobro każdej istoty na tej planecie co ma wpływ na życie pozaziemskie, a ono na dalsze Wszechświaty. Ważnym jest aby wybierać życie zgodne z rytmem natury co wspiera organizm. Życie wbrew tym zasadom powoduje choroby, przewlekłe dolegliwości i utrudnia osobisty rozwój. Wiedza o kamieniach pomaga w identyfikowaniu siebie jako świadomej i wolno myślącej istoty ucząc przy tym samodzielności i niezależności, i czyni człowieka dojrzałą istotą, umiejętną do rozróżniania własną świadomością wielowymiarowości z jakiej składa się nasz Uniwersum.

Odważnie, jesteśmy istotami wielowymiarowymi czułymi na światło, a minerały stworzone z jej składników, zawierają jej odciśnięty ślad, uporządkowaną strukturę. Energia ta wibruje i wytwarza określone pasma częstotliwości, a naszym zadaniem jest dostrojenie się do fali radia nadawanego przez świat kamieni. Działając z nimi rezonuje się z tymi harmonicznymi częstotliwości, które ‚wchłaniane’ są przez kompleks umysł – ciało – duch. Umiejętność przyswajania i działania z energią kamieni wymaga pewnych starań, choć paradoksalnie każdy ma dostęp do ich energii jednak nie każdy potrafi wykorzystać ich pełen potencjał. Czym dłużej się z nimi świadomie współistnieje tym bardziej rozwijają możliwości percepcji, co sprzyja zdejmowaniu osobistych blokad i wspinanie się na wyżyny własnej czystości intencji serca, a także aktywują tak cenną umiejętność komunikowania się z intuicją, wrodzoną intuicją, którą posiada każdy. Do aktywacji samo-świadomości oraz świadomości otaczającego świata potrzebna jest osobista decyzja i wkroczenie na drogę życia w zgodzie z własną prawdą, kluczem do rozpoznania tej prawdy jest… serce i jego pole elektromagnetyczne. 

gallery

Poprzez własny rozwój wzmacniane pole elektromagnetyczne zwiększa absorpcję światła, umożliwiając wchłanianie nowych kodów harmonicznych płynących z przestrzeni międzygwiezdnej; Logos; wspomagających w poszerzaniu świadomości i rozwijaniu potencjałów na drodze ewolucji. 

Szukaj różnych kamieni i minerałów kierując się sercem. Oferują Ci możliwość zdjęcia blokad w kompleksie umysł – ciało – dusza co wpływa na mentalność i tym samym wspomaga uzdrowienie w ciele fizycznym – w myśl pięknych prawd wszystko jest w głowie, a W zdrowym ciele zdrowy duch, serce wie czego mu potrzeba. Ciało staje się rześkie i odmładza się.  Dodatkowo odblokowuje pewne obszary odpowiadające za umiejętność dostrzegania energii, w tym tej z kamieni poprzez intuicyjne oko czy empatyczne czucie. Poprzez swoją strukturę krystaliczną pomagają w procesie przemiany z ciała węglowego na ciało krystaliczne przygotowując ciało do transformacji i absorpcji większej ilości światła aby móc przejść ważny test jaki przyszło nam zdać na etapie naszej obecnej ewolucji, a mianowicie przejście do kolejnego wymiaru. Nie jest przypadkiem, że nowe ciało na bazie krzemu nazywane jest ciałem krystalicznym. Odłączając się od życia w naturze odłączamy się od własnej duszy, najwierniejszego drogowskazu i dysku twardego przechowującego wszystkie wspomnienia i dalszy plan ewolucji. Dusza jest naszym sprzymierzeńcem i warto jest się z nią komunikować. Przy użyciu odpowiednich kamieni pole rezonansu pomiędzy umysłem, a duszą tworzy pomost czyniąc połączenie łatwym i przyjemnym, a odebrane obrazy, dźwięki możliwym do odkodowania i zapamiętania. Poprzez regularne łączenie się z duszą łatwiej jest podróżować w te bliskie jak i najdalsze zakątki wszechświata, czyli przenosić własną świadomość.  

 

Wymiar to przestrzeń, poziom świadomości posiadający specyficzny sposób myślenia i czucia; o odpowiedniej częstotliwości, która składa się z gęstości, widma światła (tworzy energie i elektryczność) i pola magnetycznego.

 

PRZENOSZENIE ŚWIADOMOŚCI:

Zawsze, Przenoszenie świadomości egzystencji odbywa się w każdym tu i teraz. 

To złożony proces, w którym nasza świadomość wędruje do określonej przestrzeni wewnątrz w ciele lub na zewnątrz poza nie przy jednoczesnym zachowaniu świadomości swego ciała, a odłączeniu go od przyjmowania bodźców za pomocą zmysłów bądź podczas snu kiedy ciało jest podłączone pod automatyzm reakcji biologicznych umysłu. Przenoszenie świadomości można praktykować w celu zwiedzania wielowymiarowości, strefy astralnej, światów równoległych i innych przestrzeni bądź aby uzyskać świadome połączenie ze swoim, bądź innym ciałem w teraźniejszości, stymulując pewne jego obszary dla jego energetyzowania, uzdrawiania, odczytu informacji o stanie zdrowia i wielu innych. Ta wrodzona umiejętność, jeśli trenowana czyni istotę zdolną do rozwiązywania własnych dolegliwości w kompleksie umysł – ciało – duch, a tym samym umożliwia komunikację telepatyczną z istotami przebywającymi blisko jak i poza przestrzenią i czasem. 

 

W badaniu przeprowadzonym w UCLA przez głównego badacza Martina Montiego wykorzystano skany fMRI, aby zbadać, jak zmienia się przepływ informacji w mózgach 12 zdrowych ochotników, gdy stracili przytomność w znieczuleniu za pomocą propofolu. Doszli do wniosku, że „świadomość nie„ żyje ”w określonym miejscu w naszym mózgu, ale raczej wynika z trybu, w którym miliardy neuronów komunikują się ze sobą”.

Efekt wnętrza jaki można rozpoznać w trakcie obserwacji świadomości to fakt, że naturalnie jej punkt ulokowany jest w oczach, to położenie jednak jest ruchome. Wynika to z lokacji i funkcji poznawczych ośrodka energetycznego przejawiającego możliwości poszerzania percepcji i widzenia świata pozamaterialnego. Owy punkt świadomości ma możliwość przenoszenia i skupiania świadomości w ciele na poszczególne jego części. Ta zdolność jest łatwa do nauczenia i przy tym niezmiernie ważna. Połączona z innymi technikami pozwala na dynamiczne kierowanie energią w ciałach i jego centrach energetycznych. Umożliwia to bezpośrednią stymulację części ciała energetycznego i zwiększenie przepływu energii w sposób zamierzony i kontrolowany. Proces rejestrowania swojego ciała ułatwia możliwość transferu świadomości do innej lokacji przy zachowaniu równowagi i zdrowia. 

„Sposób postrzegania otoczenia i percepcja jest niesłychanie ważną cechą świadomości przebywającej poza ciałem, gdyż nie mogą mieć na nią wtedy wpływu receptory zmysłowe pozostawione w ciele – ciało musi być spokojne, pozostawione w medytacji albo ułożone na łóżku. W takich warunkach pobór informacji przebiega na drodze pozazmysłowej, a więc percepcja ta jest cechą kompleksu świadomościowego, nie ciała biologicznego. Oznacza to wiązanie świadomości wyłącznie z działalnością mózgu – przebywając w ciele mózg zbiera i przetwarza informacje nabyte zarówno na drodze zmysłowej jak i pozazmysłowej. Przebywając poza ciałem świadomość zdana jest wyłącznie na własny pozazmysłowy odbiór rzeczywistości oraz własne mechanizmy zapamiętywania i przetwarzania danych. „ Semjase 

 

Medytacja jest nie do zdefiniowania. Dla każdego jest czymś innym. Jednak wszystkie jej techniki łączy jeden mianownik – świadomość.

 

Kiedy przenosi się świadomość na zewnątrz ciała fizycznego proces ten definiuje się jako:

 stan eksterioryzacji – stan, w którym oddziela się od ciała biologicznego sterowanego przez świadomość kompleksu energetyczno-informacyjnego zwanego przez ezoteryków i mistyków ciałem duchowym, doświadczany jest przez ludzi od lat. Przenosząc swoją świadomość do konkretnej przestrzeni zastaje się przestrzeń już zamieszkałą bądź tworzy się własny świat. Przydatną wiedzą jest aby uświadomić sobie, że jesteśmy wtedy płynną substancją energetyczną, którą można uformować w pewną formę. W każdym wymiarze przysługują inne prawa i można wcielić się w inny szablon, jednak można oscylować pomiędzy gotowymi zasadami, a własną wyobraźnią. Ta stworzona postać w jakiej podróżujemy to mimikra/awatar. Przydaje się wtedy kiedy pragniemy odczuć otaczający świat bardziej namacalnie. 

mimika/awatar – możliwość przenoszenia biologicznie świadomości danej osoby, która dokonując swego podziału pozostawia w ciele taką część, która jest w stanie podtrzymać także funkcje życiowe. Wydzielona część może wtedy bez przeszkód być ciałem, może też swobodnie dokonywać obserwacji w otaczającym świecie materialnym. Rozróżnia się mimikrę/awatar, który istnieje w świecie duchowym, i taki, który materializuje się w świecie fizycznym (technologia jeszcze nam nie znana). 

Podróżując po nieodkrytych przestrzeniach warto wiedzieć, że nie jesteśmy tam prawdopodobnie sami. Istnieją niezliczone ilości istot, które można sklasyfikować jako nam przychylne i te pragnące pozyskać naszą energię. W celu zabezpieczenia się przed niepożądanymi skutkami ubocznymi jak wszczepienie obcej technologii czy ingerencja w eksplorowaną przez nas  rzeczywistość przestrzenną warto mieć przy sobie minerały. Są one naturalnym polem ochronnym, których kod świetlny jest nie do złamania. Tworzą one barierę, powłokę energetyczną czyniąc nasze podróże bezpiecznymi. Przy odpowiednim doborze kamieni możemy wzmocnić naszą umiejętność koncentracji i czystości myśli. Wiele z nich posiada też naturalną, wbudowaną zdolność do wytwarzania portali przez które możemy udać się i poznać istoty czuwające nad tymi specjalnymi kamieniami. Poprzez kamienie my sami możemy wytworzyć ruchomy portal przestrzenny, który pozwoli nam bezpiecznie podróżować do konkretnego miejsca. Można również łączyć się z konkretnym miejscem czy osobą stąd wszechobecna informacja, że Twoich kamieni nie powinien nikt widzieć ani dotykać. Jeżeli jednak zapiszesz w nich kod/informację uniemożliwiającą ingerencję w jego strukturę możesz być spokojny o ich energie. Kamień odczuje daną istotę po czym powróci do swoich funkcji, albo stanu przed kontaktem, bądź punktu pierwotnego, zerowego jeżeli nie zapisano w nim żadnych informacji. Warto zadbać o tego typu praktyki ponieważ może się zdarzyć intencja zawarta głęboko w podświadomości, która niekontrolowana przez daną osobę zostanie wypuszczona i skierowana na kamień. 

 

PRZENOSZENIE ŚWIADOMOŚCI DO WNĘTRZA KAMIENIA i podróż poprzez niego:

 

Oto możliwości wchodzenia w interakcje z kruszcami, łącząc się z nimi w świadomości ich potencjału: 

UZDROWIENIE – można tego dokonać poprzez wysyłanie wiązki energii wprost w chore miejsce, natomiast namacalny kontakt kamienia z ciałem może zwiększyć siłę działania – ta technika sprawia, że harmoniczna struktura wnika w ciało i uzdrawia je, do tego procesu potrzebna jest doświadczona osoba lub można tego dokonać w pojedynkę łącząc to z odpowiednimi technikami medytacyjnymi 

PRZYPOMINANIE SOBIE WIEDZY/ NAUCZANIE – w celu podnoszenia własnych wibracji, przyswajaniu najwyższych prawd – odczuwamy, a następnie otwieramy się na płynące z informacje o obecnym stanie własnego zdrowia ciała i umysłu, które uzupełniają naszą wiedzę i poszerzają sposób pojmowania rzeczywistości, ważne jest jednak aby zachować ostrożność i wskazać na prawdy tylko i wyłącznie mające na celu działać w zgodzie z naszym najwyższym dobrem – drogowskazem do rozpoznania jest serce 

PODRÓŻOWANIE – umożliwia podróżowanie do wielu miejsc, przestrzeni, również PODRÓŻOWANIE MIĘDZY WYMIARAMI – aby móc podróżować łączymy się świadomością z kamieniem, a następnie udajemy się w podróż, istnieje możliwość stworzenie pojazdu, statku stworzonego z samych kryształów, które reagują na każdą naszą myśl pozwalając nam tym samym na przenoszenie własnej świadomości tam gdzie tego zapragniemy – kryształowe statki istnieją, znane są w innych cywilizacjach, w innych wymiarach 

ODPOCZYNEK/regeneracja – można wejść świadomością do wnętrza kamienia, jest to bardzo relaksujące i bezpieczne, regeneruje się cały kompleks umysł – ciało – duch;  

INTENCJA – w celu zakotwiczenia własnych pragnień i marzeń, odpowiednio zakotwiczone jako pole informacyjne w kamieniu, intencja jest następnie wzmacniana, a działania wspierane  poprzez wnikanie w kompleks umysłu, który reguluje własne możliwości doświadczania 

DOŚWIADCZANIE – aby poszerzyć doświadczanie kamienia, które tak jak my rozwija się w cyklach gęstości ale również aby zobaczyć świat oczyma kamienia; 

pozwalając sobie na zespolenie jesteśmy jednym z tym danym kamieniem, np. falą przemierzającą wszechświaty 

OCHRONA/ WSPARCIE – podobnie jak w celu odpoczynku i regeneracji, bezpieczną metodą jest wejście świadomością, całością siebie, do wnętrza kamienia i otoczenie się jego polem ochronnym niczym w bańce; jest także możliwość stworzenia pola ochronnego z fal światła i dźwięku emanujących z kamienia (patrz poniżej)

KREACJA/ ŚWIADOME TWORZENIE   zarówno w świecie materialnym i niematerialnym kamienie są idealnym narzędziem do tworzenia, począwszy od kreacji własnej rzeczywistości po architekturę, różne światy, przestrzenie; niestety również ta technologia w większości znana i używana jest w innych wymiarach 

PRZECHOWYWANIE I ODCZYTYWANIE INFORMACJI – można przechować dna, informacje, myśli, wspomnienia, dane itd., które następnie mogą zostać odczytane i zrekonstruowane; a także skanowanie i odczytywanie informacji zawartej w kamieniach, takich jak intencje w nim zawarte lub przeszłość jakiej świadkiem był kamień itd. 

STWARZANIE/WZMACNIANIE PORTALI/ ENERGETYCZNA AKTYWACJA – służy do tworzenia pomostów między światami, wymiarami, kamienie szczególnie wzmacniają portale; istnieją rzeczywiste fizyczne portale, portale do innych wymiarów, a także portale w świecie duchowym, tym samym w astralu; mogą służyć jako bezpieczny środek komunikacji między znanymi nam już światamI; aktywują przemiany na poziomie komórkowym, kamienie mogą służyć jako umiejętność utrzymywania koncentracji w polu wydarzeń 

 

ASTRAL

Wymiar niefizyczny, w którym kreują się wyobrażenia, odczucia, a także sny, LD (Lucid Dreams), wizje, OOBE. Natura umysłu jest paradoksalna. Z fizycznego punktu widzenia – jest iluzją . Z punktu widzenia psychologicznego – astral to projekcja uświadomionych treści psychicznych (ego) oraz nieuświadomionych treści psychicznych (cień). 

Astral to wymiar niefizyczny, w którym człowiek ma szansę spotkać się ze wszystkimi aspektami swojej jaźni .

Astral to idealne miejsce treningu do kreacji, podróżowania, oswajanie się ze swoim mimikrą/awatarem Aby zapamiętać projekcje astralne trzeba nauczyć podświadomość zapamiętywania, bardzo pomocne jest zapisywanie snów, doznań po przebudzeniu.

 

Halucynacyjny, zbiorowy astral ludzi tzw. podświadomość albo nieświadomość zbiorowa wg psychologii jest pełna uniwersalnych symboli i archetypów. Istnieją również podprzestrzenie astralne, którą tworzą mniejsze społeczności ludzkie, ze swoimi kulturowo wypracowanymi wartościami, symbolami, językiem, gestami itd. – dlatego istnieją różne senniki, a interpretacja symboli zależna jest od indywidualnego powiązania tych symboli z emocjami. Istnieje również astral pojedynczego człowieka. Tworzą go wszystkie aspekty, myśli, pragnienia, wyobrażenia, emocje itd. umysłu człowieka – jego jaźni. Te wszystkie przestrzenie astralne nakładają się na siebie, zawierają się w sobie, dlatego świadomość człowieka może wędrować od swojego prywatnego astrala (którego odzwierciedleniem są np. sny codzienne) poprzez szerszy astral do zbiorowego astrala (który jednocześnie jest wyższym poziomem odbioru).

Astral jest rzeczywistością wielopoziomową jak i wielowymiarową. Każdy poziom zawiera w sobie wszystkie wyższe poziomy. Coś na kształt drzewa życia kabalistycznego, gdzie każda sefira (poziom , sfera astralna) zawiera w sobie pomniejsze drzewo życia itd, w nieskończoność. 

Astral – świat nierzeczywisty, świat umysłów jest fraktalem. Więc nie jest istotne na ile poziomów i warstw go podzielimy. Może to być 7 poziomów, zgodnie z „ciałami” i „czakramami”, może to być 11 wymiarów gęstości. Wszystkie te poziomy przenikają się wzajemnie i są jednością, różni się tylko poziomem odbioru. I właśnie na podstawie poziomu odbioru najprościej jest wyróżnić 3 poziomy :

. poziom emocjonalny; nazywany też astralnym
. poziom mentalny
. poziom duchowy

Jest to podział zgodny z naturą umysłu (podświadomość, świadomość, nadświadomość/ id, ego, super ego).

Szamanizm dzieli astral tak samo na: świat niższy (podświadomość), świat środkowy (świadomość) oraz świat górny (nadświadomość). 

Kabała dzieli całą rzeczywistość niefizyczną podobnie. Poziom emocjonalny (astralny), nazywa światem formowania, poziom mentalny światem kreacji, poziom duchowy światem emanacji.

Poziom emocjonalny jest tzw. Nieświadomością, czyli Ciałem, w szerszej perspektywie – Materią, żeńską emanacją Absolutu. Z kolei poziom duchowy jest Świadomością, czyli Duchem, męską emanacją Absolutu. Materia wydzieliła się z Ducha, dlatego poziom emocjonalny wraz z jego największym „zagęszczeniem” czyli wymiarem fizycznym jest poziomem nieświadomości i reaktywności, co generuje powtarzalność zachowań i cierpienie. Duch – Logos czyli czysta Świadomość, dąży do wypełnienia sobą wszystkich poziomów istnienia, które w tym porządku są dla niego pierwiastkiem żeńskim, po to, żeby Materię uczynić świadomą. Na tym polega tantra rozgrywająca się na poziomie zbiorowym jak i w Jaźni każdego człowieka (Duch wstępujący w Ciało, czyli wszystkie warstwy podświadomości).

 

TWORZENIE POLA OCHRONNEGO

Pierwsza i podstawowa zasada dla tworzenia ochrony: tworzenie pola ochronnego nie ma wzmacniać wibracji strachu ale z niej WYZWALAĆ.

 

Jest to technika, którą można wykorzystywać w każdej chwili niezależnie od miejsca pobytu czy czynności jakie się wykonuje pod warunkiem umiejętności skupienia myśli, koncentracji.

Pole ochronne jest pomocne w odnajdywaniu fragmentów siebie i scalania swojej osobowości dla dalszego rozwoju czyniąc obecne życie bezpiecznym i przyjemnym. 

Każdy potrafi stworzyć takie pole, jednak czym większa świadomość i dbałość o swoją energię, tym silniejsze pole wytwarza się samo, bądź za pomocą intencji w świadomości. 

Jak tworzyć pole ochronne? 

Jeśli dusza jest naturalnym polem ochronnym, po co tworzyć takie pole? Kiedy plan istoty wymaga pewnych doświadczeń prawdopodobnie niezależnie od sposobu na uniknięcie danej sytuacji prawdopodobnie ona się wydarzy ponieważ jest to konieczne dla eskalacji zrozumienia. Jednak wiele z niebezpieczeństw, które można sprowadzić na siebie ukrywa się pod płaszczem nie przebaczenia innych istotom, sobie zarówno w tym życiu jak i w poprzednim. Pewne doświadczenia można uniknąć poprzez zrozumienie. Przeszłość definiuje to kim jesteśmy do momentu, w którym nie wyzwolimy się z niej w pełni. Aby w pełni zaistnieć. Istnieją jednak sytuacje które wymagają naszej reakcji w celu zapewnienia sobie spokoju i poczucia bezpieczeństwa: 

Kiedy tworzy się pole ochronne? 

. drenaż energii – kiedy odczuwa się próbę pobrania energii, w otoczeniu, w którym się znajdujemy aby zapobiec możliwym wpływom z zewnątrz, wewnątrz otoczenia, które kreuje dookoła niskowibracyjne pole świadomości; próba prowokacji

. podróż – gdy zamierza się odbyć podróż podczas medytacji; mentalnie, lub/i gdy doświadcza się stanów eksterioryzacji, 

. sen – Zasypiając, wchodząc w plan astralny – pragniemy zmierzyć się z cieniem, podczas ataków i koszmarów w nocy, 

. urok/złorzeczenie – Gdy czujemy, że ktoś nam złorzeczy i wysyła intencje, które mają za zadanie wyprowadzić z balansu i równowagi, bądź stworzyć potencjalne zagrożenie 

. technologia pozaziemska – gdy odczuwamy, że ktoś używa techniki kontroli umysłu, skanowania bądź mapowania mózgu, przesyłania nie swoich myśli 

. zależne od własnych potrzeb – W każdej sytuacji kiedy odczuwa się ingerencje jakiejkolwiek energii z zewnątrz mającej za zadanie pozyskanie energii czy wprowadzenie w inny stan energetyczny na który nie zezwalamy

Jest tak wiele technik do stworzenia pola ochronnego ile jest istot na tej planecie. Można wykorzystywać siłę swojego umysłu, umiejętność działania z własną energią i kumulowanie jej z Logosu, sfery kosmicznej, Ziemi, żywiołów, światła z Praźródła stworzenia, a także wiele, wiele innych, np. Otaczanie się polem własnej miłości (pole elektromagnetyczne serca). Podpowiedź: łatwiej jest stworzyć pole ochronne z energii z zewnątrz niż ze swojej własnej. Energia ze źródeł niewyczerpalnych takich jak kamienie powoduje, że nie odczuwa się możliwego zmęczenia.

Tu pragnę opisać jak wielka moc jest zawarta w idealnie skomponowanych kamieniach i minerałach. Są żywą i inteligentną energią, która reaguje na każdą próbę włamania się i wejścia w strefę osobistą. Ich kod świetlny jest wieczny, trwały, wytrzymały i silny, jednakże istnieje wyjątek od tej reguły – świadomość. Jeżeli przejawia się luka w rozumieniu działania kamieni i minerałów może pojawić się wibracja zwątpienia, strachu, a to spowoduje, że kamienie nie będą chroniły ponieważ świadomość nie pozwala na to. Może się to dziać na poziomie podświadomości, poprzez utrwalanie wzorców kat – ofiara, atak – obrona i wiele innych psychologicznych mechanizmów, które warto przepracować aby cieszyć się spokojem. Potrzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie i doświadczenia oraz zaprzestać obwiniać oprawców ponieważ jeżeli zaistnieli w przestrzeni osobistej, spełniają swoją rolę i nauczają czym jest wojna i pokój. Strach potęguje doświadczenia. Każdy z indywidualnych demonów znika, jeżeli tylko umysł trzeźwieje i następuje zrozumienie czym jest lekcja, po co zaistniała i dlaczego miała miejsce; wliczając w to indywidualny plan duszy nim zeszła na ziemski plan, dla jednych poligon, dla innych raj.    

 Przykład fal świetlnych tworzących skomplikowaną geometrię świetlną, kod informacyjny, który można przekierować aby zintegrował się z naszym biopolem i otoczył go; piękno, inteligencja, zjawiskowość – kiedy zauważysz te fale Świetlne zintegruj się z nimi i pozwól sobie zobaczyć świat ‚oczyma’ kamieni

 

Abstrakcja kolorów i wstąg fal świetlnych jakie oferują kamienie w strefie metafizycznej jest pięknym zjawiskiem. Wiele konfiguracji fal świetlnych wytwarzanych przez kamienie są bardzo zaskakujące w swojej tworzącej się formie. Każdy kamień emituje inne wiązki/wiązkę światła. Jest to zależne od komponentów światła z jakiego się składają. Wspólnie kamienie potrafią łączyć ze sobą fale świetlne i tworzyć razem skomplikowane wzory geometryczne. Niesamowite jest to, że obserwacja tych fal czyni je jeszcze bardziej figlarnymi i odważnymi w swym posuwistym i błyskawicznym wyrażaniu siebie. Te fale mają swoje funkcje. Jako skoncentrowana energia świetlna tworzą m.in. silną ochronę. Reagują na świadomość, są inteligentne, a kiedy się z nimi zintegrujesz będą reagowały na myśli natychmiastowo. Aby nawiązać z nimi kontakt potrzebna jest Chęć i świadomość generująca szacunek i miłość do ich żywotności. Kamienie są żywą energią, czującymi istotami. Jeśli więc zapragniesz otoczą Cię i będą tworzyły barierę świetlną. Te pole ochronne może otaczać, przenikać do struktury energetycznej i przebywać wewnątrz niej albo skoncentrować się na konkretnym miejscu w ciele energetycznym. Każdy kamień tworzy indywidualne, charakterystyczne pole ochronne. Emitowane fale świetlne są bardzo zróżnicowane. Przypominają nieco wygenerowane komputerowo symulacje zachowań fal świetlnych. Są od nich bardziej wyrafinowane w swym pięknie, nieprzewidywalne, wielowymiarowe, więc ich obserwacja jest niesamowicie ekscytująca. Po zintegrowaniu z kamieniem możesz czuć się bezpiecznie. Pole ochronne można zakotwiczyć i będzie trwało w tu i teraz, stale, jednak kiedy poczujesz, że warto się z nim ponownie połączyć czy czujesz, że słabnie to wiedz, że jest to efekt zaniedbania kamienia lub/i pozwolenie sobie na zwątpienie odnośnie jego działania. Natomiast każda próba wykorzystania tej energii w sposób zamierzający przyczynić się do nieprzyjemności względem innej istoty grozi katastrofalnymi skutkami względem osoby, która do takowej sytuacji się przyczyniła.  

gallery

Na zdjęciach komputerowa symulacja fal świetlnych przypominająca fale świetlne emitowane przez kamienie.

Svyatoche 

 

dodatkowe informacje: 

czy możesz przenieść swoją świadomość do innego ciała:

https://www.iflscience.com/brain/could-you-transfer-your-consciousness-another-body/

definicja astralu od Semjase: 

https://www.facebook.com/584264878388216/posts/602465819901455/

badanie pola torsyjnego – niestety po angielsku:

https://omnithought.org/the-science-behind-torsion-fields/3078

 

 


20 lipca 2019