Pozdrawiam Cię z serca

Artykuł ten jest odpowiedzią na wielokrotnie zadawane mi pytania w jaki sposób działają kamienie i czy zostało to udowodnione naukowo. Myślę, że znajdziesz tu odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.  


Fizyka kwantowa wprawia naukowców w zakłopotanie, w tym i mnie ponieważ można co do niej wywnioskować jedynie pewne oszacowanie zachowań, które same w sobie często są zaprzeczeniem naturalnych praw jakie znamy lub jakie odkrywamy. Nie mniej jednak podejmuję się wyjaśnień w zakresie wiedzy jaką dysponujemy, jaką udało mi się odnaleźć i połączyć. Nie jestem z wykształcenia fizykiem ani biologiem, do pewnego momentu nie interesowały mnie nauki ścisłe jednak wiedza o potencjałach w działaniu kamieni daleko wykracza poza ezoteryczne wierzenia co doprowadziło mnie do głębszych poszukiwań. Odnalazłam wiele dowodów, odkryć, sprawozdań łączących się w jedną logiczną całość. Natomiast zanim do tego doszło przeprowadziłam kilkuletnie badania nad ich działaniem w czym pomogła mi moja empatyczna natura oraz ciągła chęć rozwoju i starania jakie w swój rozwój wkładam zatem wszystkie spostrzeżenia są zbudowane na moich własnych doświadczeniach i poprzez nie potwierdzone. Nie czytałam do tej pory książek na temat działania kamieni aby wykluczyć maksymalnie efekt placebo. Nigdy też nie czytam żadnego opracowania na temat działania poszczególnego kamienia gdy go kupię aby móc w pełni go odczuć i nie analizować umysłem zdobytych informacji. W większości informacje zawarte na temat ich działania pokrywają się z moimi spostrzeżeniami i odczuciami. Zdarza się, że wiedza o nich różni się od mojej co oznacza, że kamień działa w różny sposób na każdą osobę indywidualnie i zależnie od danej sytuacji i barier jakie ona przechowuje w swojej pamięci komórkowej. Jednego dnia kamień wydaje się być jedynym możliwym i najsilniejszym do przekazania odpowiedniego pola informacji następnego dnia staje się on całkowicie zbędny ponieważ dana częstotliwość została zaabsorbowana przez ciała wtedy sięgam po inne pole informacyjne. Jestem pewna, że wraz ze zmianą w jakiej uczestniczymy w najbliższych latach będzie można dostrzec jak wielce ważne jest świadome działanie z energią i… świadomością. Proszę Cię o to, byś wziął z tego co dla Ciebie ważne, a resztę pozostawił. Jeżeli masz jakiekolwiek spostrzeżenia czy czujesz, że chciałbyś uzupełnić wiedzę jaką tu umieszczam, napisz proszę do nas, rozważymy ją i udostępnimy tak abyśmy wszyscy wspólnie z niej skorzystali. Prócz tego ten artykuł jest zbiorem informacji zaczerpniętych z różnych opracowań i rozmów jakie odbyłam. 

UWAGA: W tym artykule znajdziesz wiedzę pochodzącą z oficjalnych źródeł.

 

FIZYKA KWANTOWA

"Podstawowym 'materiałem' wszechświata jest energia, a nie materia, a przestrzeń nie jest ani pusta, ani pełna, jest pasywna – wypełniona wirtualnymi energiami i informacjami."
fizyk kwantowy Ervin Laszlo

‚Mechanika kwantowa – teoria kwantów: Teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się. Opisuje przede wszystkim świat mikroskopowy – obiekty o bardzo małych masach i rozmiarach, np. Atom, cząstki elementarne itp…’ – Stan kwantowy dla fizyki kwantowej – atom lub cząstka elementarna (np.elektron) nie ma cech obiektów makroskopowych.

 

Omawiając świadomość i fizykę kwantową z Jeffreyem Mishlove w 1987 roku, teoretyczny fizyk kwantowy Dr Fred Alan Wolf zasugerował, że świadomość była/jest ogromną falą oceaniczną:

"Świadomość jest ogromną falą oceaniczną, która przenika wszystko i ma w sobie fale i wibracje. Kiedy dochodzi do aktów świadomości, w tym momencie fala zamienia się w pianę."

Zwrócił uwagę, że wszystko, łącznie z ludźmi składa się z kwantowej 'piany', oraz że pod mikroskopem elektronowym zobaczymy:

"Dziwacznie wyglądający pokaz świateł, rzeczy pojawiających się i znikających, znikających i powracających, materii tworzonej z niczego, a następnie zanikającej. A w tym zniknięciu i stworzeniu sygnał elektromagnetyczny jest przesyłany z jednego punktu do drugiego."

Ta energetyczna interakcja jest definiowana jako

'synchronizacja dwóch lub więcej cykli rytmicznych'.

Mniejsze pole energetyczne przyjmuje charakterystykę większego pola ale działa to także w obie strony – większe pole może przyjmować cechy mniejszego ZWŁASZCZA jeżeli jest kierowane intencją. Fizyka kwantowa wykazała, że ​​możliwy jest równoczesny transfer energii. Cząstka może znajdować się w jednym miejscu, a druga w innym miejscu w tym samym czasie, jednak myśl ma natychmiastowy wpływ i przemieszcza się przez ogromne odległości pokonując bariery znanych nam praw fizyki. 

"Kwant to zasada nieoznaczoności dla energii i czasu. Z pewnością jednak struny czasu i przestrzeni nie odnoszą się do kwantu jednak mają z nią ścisły związek, są rodzajem energii mieszczącej inne energie. Wszystko łącznie z geometrią jest kwantowe. W kwancie grawitacja nie istnieje, a przestrzeń jest szeroko poszerzona." – Semjase

 

 

SPLĄTANIE KWANTOWE


polączone fotony 

Alain Aspect oraz Nicolas Gisin wykazali w 1982 roku, że fotony bliźniacze pozostają ze sobą w stosunku ‚tajnego porozumienia’. Erwin Schrödinger nadał temu zjawisku nazwę splątania kwantowego. 

Co to oznacza?

1. Cząsteczki, które raz oddziaływały na siebie, nie mogą być już postrzegane jako oddzielne obiekty, nawet, jeśli są bardzo oddalone od siebie przestrzennie. (dop. Rezonacja z kamieniami pozostaje w tu i teraz, jeżeli raz zarezonujesz z energią kamienie, rezonacja pozostaje )

2. Obie cząsteczki znajdują się ze sobą w trwałym związku, który jest niezależny od przestrzennego dystansu (poza odległością) 

3. Reakcja na zmianę stanu jednej cząsteczki da się od razu zmierzyć w drugiej cząsteczce – ograniczenie prędkości światła jest przez to ANULOWANE 

Paradoks: pomimo, że kamienie utworzone są z widm pasma świetlnego i wniosek nasuwa się sam, że ich energia porusza się maksymalnie do wartości prędkości światła to jeżeli oba kamienie składają się z tych samych fotonów oznacza to, że porozumiewają się z prędkością powyżej światła. Dotyczy to również zestrojenia ich energii z Twoim biopolem wtedy wymiana energii pomiędzy Wami przebiega również z prędkością ponad świetlną. 

Wnioskuję, że kamienie ‚porozumiewają’ się ze sobą telepatycznie jak i z osobą świadomą procesów i emanującą odpowiednią częstotliwością. 

Wyniki badań Aspecta i Gisina stały się podstawą kolejnych odkryć, a mianowicie:

. Serge Haroche (francuski fizyk – zdobywca Nagrody Noble’a) wykazał istnienie nie tylko ‚splątanych fotonów’ ale i ’splątanych atomów’

. Anton Zeilinger (wiedeński profesor uniwersytecki) splątał ze sobą cztery cząsteczki światła, a w 1996 roku doprowadził do pierwszej teleportacji fotonu

. Raymond Laflamme (kanadyjski fizyk) krótko potem teleportował stan jednego atomu na drugi 

. Naukowcy z Szanghaju wysłali kolejno po nim bit kwantowy przy pomocy promieniowania laserowego na odległość 97km (dop. pole informacyjne można przesyłać za pomocą fotonów)

. Na wyspie La Palma (Wyspy Kanaryjskie), w obserwatorium Roque de los Muchachos wytworzono splątane fotony; jeden z nich został wysłany przez teleskop do drugiego z teleskopów – 

Stojącego na Teneryfie, a siostrzany foton został zarejestrowany na La Palmie. Splątanie kwantowe można było zobaczyć w tym doświadczeniu bardzo dokładnie – pomimo konieczności przekroczenia atmosfery przez foton. 

Skoro więc cała egzystencja pochodzi z jednego Źródła całe stworzenie podlega splątaniu kwantowemu, a to w jaki sposób rozwija się życie wpływa na wszystko dookoła.

 

 

FALE BIOSKALARNE

 
obraz fal bioskalarnych

 

To stojące pole energii powstające gdy dwa pola wchodzą w interakcję pod różnymi kątami i przeciwdziałają sobie nawzajem dzięki czemu pole powraca do 'statycznego stanu potencjalności' (wartość zerowa).

Każde jedno odchylenie sprowadza się ostatecznie do punktu zerowego, stanu naturalnego.

Kamienie utworzone z fotonów, jako ich główny komponent są nimi nasiąknięte i w obecnej, zagęszczonej formie tym samym emitują światło co znaczy, że wytwarzają energie. Energia jest żywa, inteligentna, rezonuje na każdej częstotliwości. Każdy kamień, nawet ten niepozorny z wyglądu jest żywym organizmem wykazującym własne, szlachetne cechy widm pasma świetlnego. Pasma widma świetlnego powielają się, kopiują, tworzą skomplikowane wzory geometryczne, korelują ze sobą, tańczą, żyją. Nie można zmieniać energii ponieważ i tak powróci do swojego naturalnego stanu harmonii ale można ją ukierunkować tak aby działała na korzyść, harmonizowała i wprowadzała w stan zerowy, naturalny (bez odchyleń). Zjawisko rezonansu jakie przebiega podczas interakcji z kamieniem polega na wymianie informacji, którą przewodzi energia pochodząca od pasm widma świetlnego.

"Fale bioskalarne są żywe, o sprawdzonych i zrównoważonych energiach, które znoszą się nawzajem, tak że nie mogą być mierzone lub oceniane przez instrumenty będące w użyciu…To mocna, ogromna, a jednak bierna [siła] … Jej efekty mówią nam, że istnieje w kosmosie i ma moc." Valerie V. Hunt  (naukowiec i emerytowany profesor)

"Nieliniowa, niehertowska, stojąca fala zdolna do podtrzymywania znaczących efektów, w tym przenoszenia informacji i indukowania wyższych poziomów energii komórkowej, co znacznie poprawia wydajność i skuteczność organizmu i układu odpornościowego… fale skalarne poruszają się szybciej niż prędkość światła i nie rozpadają się wraz z upływem czasu i odległości" Kalon Prensky (specjalista od terapii laserowej)

Obrazy fal skalarnych wyglądają niesamowicie podobnie do energii kryształu postrzeganej przez intuicyjne oko za pomocą przesyłu informacji do świadomości która wchodząc w interakcję z polem informacyjnym danego kamienia ćwiczy świadomość w pojmowaniu na wielu poziomach, poszerza swoje funkcje. Wpływa na rezonacje mózgu i odbiór danych, kodów harmonicznych. KAŻDY z nas posiada możliwość odebrania tych informacji, jednak żeby dostroić się do częstotliwości kamieni potrzeba pewnych starań, co zależy od sensytywności, indywidualnego biorytmu dnia i własnej dbałości o świadome zestrajanie się z naturą.

Wiele nie dawno odkrytych kryształów takich jak:
Anandalite, Que Sera, Quantum Quattro i Rainbow Mayanite (ale także Andara zwana niegdyś Sijoni) zawiera skoncentrowaną energię bioskalarną. Wszystkie kryształy lecznicze prawdopodobnie mają tę energię w swojej matrycy i wytwarzają ją poprzez swoją strukturę krystaliczną.

"Kiedy ludzkie ciało wchodzi w skalarne pole falowe, pole elektromagnetyczne jednostki zostaje pobudzone i katalizuje kompleks umysł/ciało do powrotu do bardziej optymalnego stanu, który jest reprezentatywny dla jego pierwotnej, naturalnej elektrycznej matrycy" Lilli Botchis (badaczka subtelnych energii)

 

Jakub Jodko Narkiewicz

FOTOGRAFIA KIRLIANOWSKA

Wybitny polski uczony Jakub Jodko Narkiewicz już w końcu XIX wieku stworzył podstawy elektrofotografii nazwanej później kirlianowską na cześć rosyjskiego uczonego, który udoskonalił i rozpowszechnił metodę. Dziś w nowszej wersji jako metoda GDV stosowana jest do badań naukowych w wojskowych instytutach i poważnych akademiach medycznych. Nazwa "fotografia kirlianowska" pochodzi od nazwiska Siemona Kirliana, rosyjskiego technika, który jako pierwszy wykonywał tego typu fotografie na skalę masową. Fotografowanie na sposób Kirliana polega na dołączeniu do obiektu wysokiego napięcia, a następnie fotografowaniu wyładowań koronowych wychodzących z badanego przedmiotu czy organizmu. Fotografia kirlianowska jest typowym przykładem z jakim trudem nowoczesne, postępowe i bardzo użyteczne wynalazki torują sobie drogę pośród mroków zacofania, sceptycyzmu, neofobii i wzajem zwalczających się konkurencji.

Fotografia Kirlianowska – (elektrofotografia, kirlianografia) to metoda uzyskiwania oraz rejestrowania zjawisk świetlnych w obszarze naturalnej i wymuszonej emisji bioplazmy. Elektrofotografia polega na wytworzeniu zmiennego pola elektrycznego o wysokim napięciu (20 -100 kV) i częstotliwości (100kHz – 4 MHz). W obszarze wyładowania umieszcza się światłoczułą błonę fotograficzną rejestrującą powstałe zjawiska świetlne. Fotografia kirlianowska to naukowa metoda rejestracji wyładowań elektrycznych przy użyciu materiałów fotograficznych. Po umieszczeniu fotografowanego obiektu na światłoczułej powierzchni i przyłożeniu do niej odpowiednio wysokiego napięcia, na materiale utrwalane są wyładowania koronowe na obrzeżach fotografowanego przedmiotu. Nazwa pochodzi od nazwiska małżeństwa Siemiona i Walentyny Kirlianow, badaczy i popularyzatorów tego rodzaju fotografii. Samo zjawisko fizyczne pozwalające na uzyskanie takich obrazów jest potwierdzone naukowo, szczegółowo zbadane i zgodne ze współczesną wiedzą teoretyczną. W kręgach paranaukowych (parapsychologów, radiestetów, energoterapeutów, bioterapeutów) postulowane jest, że pozwala ona na zarejestrowanie aury dokładnie odzwierciedlając stan duchowy organizmów żywych. Taka hipoteza dla zastosowań diagnostycznych nie ma obecnie w pełni solidnych podstaw naukowych, a jedynie sporo potwierdzonych eksperymentalnie przesłanek. Profesor Włodzimierz Sedlak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówi o "bioplazmie", jako o tym, co w rzeczywistości jest fotografowane. Jednakże…

url.jpg
zdjęcie kryształu górskiego wykonana metodą kirlianowską

…zdaniem wielu badaczy kolor i intensywność aury, promieniowania badanego obiektu są w ścisłej zależności od stanu psychofizycznego. Oto opis jednego z licznych doświadczeń przeprowadzonych przez małżeństwo Kirlianów: "Niektóre odcinki skóry promieniują bardziej lub mniej intensywnie, inne w ogóle nie wykazują promieniowania. Tę niejednolitość nazwaliśmy intonacją barwy. Ciekawe, że podczas demonstracji tego efektu w obecności szerszego audytorium obraz skóry jednego z nas zmienił się nagle nie do poznania: stał się chaotyczny, mętny, bezbarwny, nieostry. Posądzaliśmy o zniekształcenie obrazu niedoskonałą aparaturę, ale okazało się, że przyczyną było silna zdenerwowanie podczas eksperymentu."

 


KAMIENIE POCHODZĄ ZE ŚWIATŁA

Diamenty z Herkimer częściowo w wodzie, w promieniach słonecznych

Co robi kryształ kiedy pada na niego światło? Pochłania, rozbija, załamuje i czerpie energie ze światła, pod wpływem tego działania mikroelementy kamienia są aktywne. 

Światło przebywa poza wszelkimi prawami jako skutek promieniowania energetycznego i spajającego zależności praw, które ostatecznie tworzą zarys materii i jej gęstość. Jego widmo tworzy wiązkę, a poprzez nią szybkość rozchodzenia się tworzy energie, a energia to elektryczność. 

Nie bez powodu kamienie są wykorzystywane jako narzędzie emitujące światło, np. do technologii laserów. Wystarczy znaleźć odpowiednie informacje i właściwy nośnik do przesyłu pola tych informacji, a ciało zostanie przywrócone do równowagi ponieważ kamienie i minerały posiadają energię zmienną, wprowadzają równowagę poprzez rezonację, dopasowują się do pól energetycznych i wypełniają różne braki. Tym samym tworzą częstotliwość świetlną nie do pokonania. Istnieją w innym procesie postrzegania rzeczywistości, a mianowicie z punktu widzenia światła, Prastworzenia są z nim jednakowe – bez początku i końca. Światło to rozchodzi się
c z ą s t e c z k o w o, i tak też można ujrzeć poszczególne wizje odbierane przez empatyczne czucie, dla każdego osobnego kamienia albo połączenia różnych kamieni w jaki sposób to światło rozchodzi się po całej strukturze energetycznej czy ciele fizycznym. 

Pomimo, że kamienie są żyjącą formą pierwszej gęstości w fizycznej, widzialnej dla nas formie, tu, na ziemi, są jednocześnie inteligentnymi istotami, które funkcjonują w innych wymiarach ponieważ posiadają bezpośrednie połączenie ze światłem dokładnie tak samo jak my, które na bieżąco jest uzupełniane o kody informacyjne stąd obserwuje się zmiany struktur wewnątrz kamieni nawet po wydobyciu i oddzielenia ich od rdzenia, środowiska, w którym dojrzewały. 

A my… jesteśmy istotami wielowymiarowymi i dlatego tak blisko nam do kamieni od wielu, wielu tysięcy lat.

Dla przypomnienia wymiar to przestrzeń, poziom świadomości posiadający specyficzny sposób myślenia i czucia; o odpowiedniej częstotliwości, która składa się z gęstości, widma światła (tworzy energie i elektryczność) i pola magnetycznego.

Z kolei pasmo widma świetlnego przenosi zapis energetyczny tworzący w materii konkretny kamień i jego cechy szczególne czyli materialny nośnik. Energia wydobywająca się z kamieni to światło o konkretnym zakresie częstotliwości i wibracji, które wpływają na otoczenie. 

Ich obecność odnajduje się w całej galaktyce. Brały czynny udział w tworzeniu pramaterii, która następnie przekształciła się i wciąż przekształca w obecną materię na naszej planecie oraz wszędzie dookoła. Ich energia jest wszechobecna i kreuje życie. Działają jak nośnik światła który emitowany jest w każdy zakątek z konkretnym polem wibracyjnym dostosowywanym na bieżąco do otoczenia w jakim zaistnieją. W sferze funkcjonuje wszystko co jest istnieniem, także kamienie są sferyczne w tej gęstości. Rezonują z Prasferą. Prasfera jest pramatką kamieni, jest ich czynnikiem gramaturalnym. Widzimy je jako kamienie z powłoką materialną ponieważ znajdujemy się w tej gęstości więc nasze ciała odbierają materię za pomocą własnych instrumentów czyli tzw. zmysłów. Percepcja jednak poszerza się kiedy rozwijamy się i postrzegamy to co niewidoczne poprzez wzrost i aktywacje własnego dna i komórek do innej gęstości, dzięki czemu poziom postrzegania poszerza się o dostrojenie do widzenia tego co dotychczas nie było widoczne gołym okiem. 

Fotony, co dziwne, pojawiają się w zakresie widzialnym. Obejmują one zakres od bliskiej podczerwieni do fioletu lub od 200 do 1300 nanometrów.

Naukowcy odkryli biofotony w mózgu, które mogą wskazywać na naszą świadomość bezpośrednio związaną ze światłem (badania były przeprowadzane na przestrzeni wielu lat przez wiele osób, patrz odniesienia poniżej). Mają ekscytujące podejrzenie, że neurony naszego mózgu mogą komunikować się poprzez światło. Podejrzewają, że nasz mózg może mieć optyczne kanały komunikacyjne. Twierdzą, że jeśli ma miejsce komunikacja optyczna, na biofotony, które wytwarzają nasze mózgi, może wpływać splątanie kwantowe, co oznacza, że ​​może istnieć silne powiązanie między tymi fotonami, naszą świadomością i prawdopodobnie tym, co wiele kultur i religii określa jako Duch/Dusza. W kilku eksperymentach naukowiec odkrył, że mózg szczura może przejść tylko jeden biofoton na neuron na minutę, ale ludzkie mózgi mogłyby przekazać ponad miliard biofotonów na sekundę. Rodzi to pytanie, czy możliwe jest, że im więcej światła można wytworzyć i komunikować się między neuronami, tym bardziej jesteśmy świadomi? Nawet słowo OŚWIECENIE sugeruje, że wyższa świadomość ma coś wspólnego ze światłem. Ale jednym z najbardziej ekscytujących implikacji odkrycia, że ​​nasze mózgi mogą wytwarzać światło, jest to, że być może nasza świadomość i duch/dusza nie są zawarte w naszych ciałach. Ta implikacja jest całkowicie pomijana przez naukowców. Splątanie kwantowe mówi, że 2 splątane fotony reagują, jeśli jeden z fotonów zostanie naruszony bez względu na to, gdzie inny foton znajduje się we Wszechświecie bez żadnego opóźnienia. (Patrz zbiór odkryć powyżej). Być może istnieje świat, który istnieje w świetle i niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, fotony Wszechświata mogą działać jako portale umożliwiające komunikację między tymi dwoma światami. Być może nasz duch i świadomość komunikują się z naszymi ciałami poprzez te biofotony. Im więcej światła wytwarzamy, tym bardziej budzimy się i ucieleśniamy całość naszej świadomości. Może to wyjaśnić zjawisko, dlaczego stan fotonu jest zmieniany przez świadome jego obserwowanie, co zostało udowodnione w wielu eksperymentach kwantowych. Nasza obserwacja przekazuje coś poprzez nasze biofotony z obserwowanym fotonem, podobnie jak splątanie kwantowe, tak jak światło jest tylko jedną zunifikowaną substancją, która jest rozproszona w naszym Wszechświecie i oddziałuje na każdą cząstkę światła.

„Siła kryształu do generowania światła oddziałuje z komórkami ciała fizycznego. Oczywiste jest, że kryształy mają pole energii, które oddziałuje z jakimkolwiek innym polem energetycznym w pobliżu. Są w rzeczywistości systemem informacyjnym, który promieniuje energią.’” Michael Gienger 

Fotony jako cząstki które przenikają przez kamień czy minerał podczas zderzenia i oddziaływania z jądrami atomów materiału anody powodują, że maleje spirala energii kinetycznej, pojawia się m.in. pod postacią emitowanych fotonów promieniowania poprzez rozczepianie światła w kamieniach. Jest to przemiana energii promienistej w energię spoczynkową – powstaje cząstka o masie spoczynkowej różnej od zera – lub w energię kinetyczną zachodzącą w atmosferze ziemskiej pod wpływem promieniowania kosmicznego cząstek elementarnych czyli foton o wysokiej energii zderza się z jądrem, traci energie, czego efektem jest kreacja pary elektron – pozyton. Jest to zasada zachowania energii w kamieniach. Przed zderzeniem i po zderzeniu fotony nie mają wpływu na sam mechanizm oddziaływania to znaczy, że utworzony kamień ma uporządkowaną strukturę własnych cech szczególnych i jego matryca jest stała natomiast paradoksem jest, że po uformowaniu wymienia się energią z otoczeniem, pobiera dane i emanuje nimi oraz własną energią pod postacią światła. Ma możliwość zmiany struktury fizycznej natomiast nie ma wpływu na rozwój własnej matrycy. Podczas zderzenia spełnione są zasady zachowania energii, pędu i ładunku energii. Dlatego w pustej przestrzeni foton nie może samoistnie zniknąć bez śladu to tworzy z kolei właściwości i strukturę minerału. Tak się tworzy właściwość danego minerału który jest absorbowany przez kamień.

Z kolei elektrony zawarte w minerałach mogą tracić tylko część swojej energii jaką uzyskują w przyśpieszającym je polu elektrycznym ale poprzez rezonację dlatego źródło ich energii jest niewyczerpalne.

W skład związków chemicznych kamieni i organizmu ludzkiego wchodzą te same biopierwiastki dlatego też człowiek ma tak wiele wspólnego z kamieniami i może wykorzystywać ich energie. Wszystko wywodzi się z energii światła, w tym i minerały. 

Rezonacja z nimi polega na tym, że ich energie zawsze będą działać – wykraczając poza pojęcia czasu i przestrzeni – na nasze biopolu oraz w otoczeniu więc JEŻELI zapisałeś/aś kod informacyjny on znajduje się w sferze eterycznej jako kod rezonacyjny który został stworzony dla potrzeb rezonacji z kamieniem, aby móc się z nim zestroić. Dla konkretnego efektu jest on w ciągłym użyciu pomimo zepsucia formy biżuterii czy rozebrania konkretnej siatki krystalicznej. Natomiast po zestrojeniu z konkretnym kamieniem, a Twoim biopolem jako efekt rezonacji przyswajasz stale energie danego kamienia i możesz dobrowolnie łączyć się z jego dobroczynnym  polem energetycznym.

Podróżując poprzez przestrzeń zagęszczane częstotliwością zbierają przy tym dane i materializują się na planetach oraz w przestrzeni między planetarnej w procesie trwającym miliony lat. W kamieniu można odnaleźć składniki wchodzące w skład pyłu międzygwiezdnego, stąd ich obecność odnajdywana jest np. w meteorytach. Są budulcem materii i życia. Przestrzeń poza ziemska wciąż jest miejscem kryjącym wiele tajemnic. Minerały i kamienie znane na naszej planecie są jej głównym elementem kształtującym. Współtworzą ekosystem w bardzo aktywny sposób… dzięki nim rosną rośliny, a pożywienie zawiera cenne pierwiastki potrzebne naszym świątyniom do życia w zdrowiu. Gdyby nie skały i porosty na skałach nawet woda by miała inną konsystencję, dzięki nim znamy to wspaniałe uczucie masującego nasze bose stopy piasku, który składa się z mikroskopijnych kamieni i minerałów.

url.jpg
fotografia piasku pod mikroskopem – „Piasek jest odzwierciedleniem biologii i geologii terenu… Mówią, że każdy płatek śniegu jest inny. To prawda, ale są one nieznacznie różne. Ziarenka piasku są zupełnie inne… Dzieję się tak ponieważ piasek jest mieszaniną ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Poszczególne ziarenka mają rozmiary od 0,05mm – 2mm.” Dr Gary Greenberg naukowiec i ekspert w dziedzinie mikroskopowej fotografii ziarenek piasku

Kamienie posiadają inteligentną formę świadomości wyrażając ją poprzez inteligentne fotony. Fale emitowane przez kamienie pochodzą ze Źródła. 

Jeżeli w organizmie brak jest energii, kamienie emitują i uzupełniają ale jeśli jest jej za dużo, działają odwrotnie – pobierają nadmiar energii aby przywrócić organizm do energetycznej równowagi. 

Bezproblemowo zmieniają swoją częstotliwość w cyklu przemiany i ewolucji na przestrzeni naszego układu słonecznego, który jest na etapie zmiany gęstości ponieważ poziom rezonacji kamieni jest zsynchronizowany z otoczeniem – i źródłem, czyli światłem. Kamienie zawierają wszystko to co w drodze tworzenia się struktury materii pozbierały. Planeta ziemia również przechodzi rozwój świadomości jako osobna, inteligentna istota i właśnie przez ten proces pobudza wszystkich mieszkańców – całe swoje potomstwo poznaniem wiedzy i ujawnieniem. Puls ziemia otwiera teraz okno na zupełnie nowy sposób rozumienia planety. 


Jak widać Idealna matryca jaką emanuje dany kamień wpływa na biopole człowieka (również planety i wszechświata – kryształy są odnajdywane w składzie chemicznym meteorytów i pyłu międzygwiezdnego) i neutralizuje zanieczyszczenie komórkowe sprowadzając je do stanu doskonałości, do stanu oryginalnej matrycy. Badania sugerują, że fale bioskalarne pomagają błonom komórkowym w przełączaniu najkorzystniejszych funkcji genetycznych i wyłączaniu szkodliwych wzorców kodowanych w DNA (patrz poniżej, link do badań potwierdzających możliwość programowania DNA). Wykazano, że bezpośrednio wpływają na tkankę na poziomie mikroskopijnym powodując równowagę. Wzmacniają układy w ciele, poprawiają spójność pola biomagnetycznego i aktywują regenerację. Uwalniają również zapisane emocje i zakorzenione myśli z komórkowych struktur ciała emocjonalnego usuwając podstawową przyczynę zaburzeń psychosomatycznych, tym samym wydłużają życie czyniąc je harmonicznym i zespolonym ze źródłem istnienia.

Svyatoche

 

źródła:

https://bigthink.com/robby-berman/there-are-biophotons-in-the-brain-is-something-light-based-going-on

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4267444/

https://arxiv.org/abs/1708.08887

https://www.livescience.com/28550-how-quantum-entanglement-works-infographic.html

http://www.macierz.org.pl/artykuly/nauka/elektrofotografia_metoda_gdv_%20a_fotografia_kirlianowska_biopola.html

www.kwanty.pl

więcej informacji:

Polacy jako pierwsi stworzyli hologram fotonu czyli pojedynczej cząstki światła :
http://wyborcza.pl/1,75400,20424343,polscy-fizycy-jako-pierwsi-stworzyli-hologram-fotonu-tj-pojedynczej.html

Fotony pokazują to co niewidzialne:
http://laboratoria.net/naturecom/22723.html

Dna można przeprogramować:
https://dobrewiadomosci.net.pl/104-dna-mozna-przeprogramowac-rosyjskie-odkrycia-2/?fbclid=IwAR34FldhRX4agb8a-4rgwQCnF2JsNAhfwp_1Vs8u01_BtoGrTg5hcgBXAUo

 

 


14 lipca 2019