w jaki sposób działają kamienie i minerały?
 

Pozdrawiam Cię z serca,

Jestem tu z Tobą aby omówić jak działają kamienie i minerały i w jaki sposób można wykorzystać ich energię. Piszę wykorzystać jednak nie chodzi tu o pozyskanie dobra w zamian za coś ani tym bardziej o wyzysk. W relacji z kamieniami chodzi przede wszystkim o rezonans czyli to czym emanujemy, taki uzyskamy efekt. Aby zrozumieć jak działają kamienie trzeba wpierw przyjąć za prawdę pewien fakt.

Na najbardziej podstawowym poziomie wszystko jest energią.

Jesteśmy zbudowani z żywej, inteligentnej energii wibrującej na odpowiednich częstotliwościach i tworzącej materię. Jesteśmy istotami wielowymiarowymi mającymi bezpośrednie połączenie ze stwórcą. Na biopole człowieka/aurę/pole energetyczne składa się ciało sferyczne które połączone z ciałem fizycznym współtworzą w świecie materii i ducha. Ciało sferyczne (subtelne, duchowe, mentalne, emocjonalne itd.) jest w stałym kontakcie z duszą, która w nim przebywa. Biopole człowieka rozciąga się na pewną odległość, posiada swój zasięg w zależności od stanu zdrowia, procesu reintegracji, progresu na drodze do samouświadomienia własnego pochodzenia i potencjału, a także wiele innych czynników.

Ciało ludzkie jest przewodzącym układem energetycznym z krystalicznymi strukturami.
Struktury te oddziałują i wchodzą w relacje z otaczającymi je atomami i subatomami.
Dotyczy to nie tylko procesów fizjologicznych. Emocje i myśli również mają swoją własną wibrację (zapoznaj się z odkryciami Bruce’a Liptona, Valerie Hunt), które mogą zaburzać wewnętrzną sieć krystaliczną w ciele poprzez czynniki stresogenne i idące za tym niepożądane emocje ale mogę również w pozytywnym znaczeniu wprowadzać równowagę w strukturę naszych ciał.

‚Każdy kamień rezonuje geometrycznie w nieco inny sposób. Te same geometryczne wzory znajdują się w naszych systemach i narządach.’
Benjamin Dean

Wszystkie kamienie posiadają swoją własną charakterystyczną częstotliwość, specyficzną nutę harmoniczną. Każdy z nich rezonuje inaczej, każdy z nich jest inny. Powstają przy udziale pewnych procesów w ziemi w miejscach bogatych w minerały. Ich powstawanie to sztuka alchemii jaką natura wytwarza z precyzyjną dokładnością. Powstają poprzez połączenia się energii podczas których cząsteczki atomowe i subatomowe łączą się tworząc harmonijny efekt skupienia się w ciała stałe. Pulsujące pole energetyczne kamieni promieniuje harmonijnymi wzorami, potężnymi częstotliwościami. To sztuka przedstawiająca w jaki sposób energia jest wykorzystywana prawidłowo aby stworzyć doskonałą równowagę w świecie materialnym.

Kamienie i minerały odbierają, gromadzą, emitują energie.

Zjawisko rezonansu jakie przebiega podczas interakcji z kamieniem polega na wymianie informacji, którą przewodzi energia i w którym analizując biopole człowieka pod uwagę bierze się rezonans częstotliwości naszych ciał z idealną geometryczną strukturą kamieni i polem świadomości. Kamienie posiadają zatem umiejętność interakcji z otoczeniem. Reagują odczytując pole informacyjne przesyłane przez świadomość – energie – informacje. Intencja lub jej brak (neutralność czy sceptycyzm) jest kluczowym elementem. Niektórzy z nas na poziomie emocjonalnym czy duchowym odczuwają kamienie na poziomie podświadomym dlatego, że ich poziom mentalny – poziom świadomości blokuje swobodny przepływ energii i informacji umożliwiających bezpośrednie doświadczenie, na poziomie fizycznym kamienie rezonują nieprzerwanie mimo blokad mentalnych. Proszę, otwórz się na naturę, naszą piękną planetę i miej odwagę wykreślić ze swojego słownika słowo: niemożliwe. Programy kontroli niszczą wyobraźnie, a w jej świecie jest o wiele więcej prawdy ponieważ jest platformą poznania nienazwanego, ocenzurowanego i wyzwalającego.

Jeżeli świadomość jaką emitujemy skupia się na harmonii, równowadze, chęci uzdrowienia – również poprzez zrozumienie źródła problemu, rozwoju i wszystkiego na co składa się informacja zgodna z naturalnymi prawami stwórcy Wszechrzeczy/Wszechbytu dany kamień zaabsorbuje tą informacje, a następnie wyemituje wzmocnioną wiązkę energii tego pola informacyjnego. To co aktywuje energie to świadomość na którą składają się głównie
myśli, przekonania, emocje, zamiar i intencja.
Jaka informacja zostanie przesłana do kamienia zależy od poziomu świadomości osoby biorącej udział w interakcji. Tu nie ma miejsca na wątpliwości. Dzięki rezonowaniu z kamieniem w ciele ludzkim powstaje równowaga. Co więcej, subtelny prąd elektromagnetyczny przechodzący między kamieniem, a ciałem człowieka emitowany jest bez względu na fizyczny kontakt ponieważ energia nie jest warunkowana przez odległość ani czas. Każdy pojedynczy kryształ przenosi rezonans energetyczny odpowiedni dla jego rodzaju energii.

Kamienie rezonują nie tylko z nami, również z całą planetą i wszystkimi żyjącymi na niej istotami, a także z kosmosem. Materia ma wpływ na strukturę co zmienia ich rezonans jednak kamienie ostatecznie wracają do swojej wartości zerowej czyli doskonałej harmonicznej budowy fizyczno-sferycznej mimo zaburzonej struktury otoczenia. Podstawowej wartości kamienia nie można zmienić, pozostaje zawsze taka sama, można natomiast wykorzystać jego oddziaływanie, rezonować z nim, współpracować albo zakłócać.

Każdy kamień wprowadza Twoje biopole i tym samym ciało fizyczne w przypisany Tobie w matrycy, idealny stan zdrowia i harmonii. Jeżeli posiadasz zbyt wiele energii, odprowadza ją, natomiast jeżeli odczuwasz jej brak, uzupełnia ją.

Korelacja pomiędzy ludzkim biopolem, a częstotliwością jaką emanuje dany kamień jest o tyle ważna, o ile dana istota uświadomi sobie połączenie ze swoim mikro i makrokosmosem. To czy żyjemy w zgodzie z naturą i realizujemy się w procesach naturalnych cykli zależne jest m.in. od naszego poziomu postrzegania rzeczywistości i otaczających nas procesów w świecie fizycznym i poza nimi. Jesteśmy zbudowani z doskonałej inteligentnej energii połączonej ze Źródłem i z każdym żywym atomem we wszechświecie życia – wszyscy jesteśmy połączeni – a nasze otoczenie jako jednia uczy się harmonii i odpowiedzialności. Aby móc wzrastać i pomagać w rozwoju sobie i innym istotom ważne jest zachowanie swojej własnej integralności i nie pozwalanie na nadużywanie własnej energii kosztem czyichś problemów czy zaburzeń energetycznych. Kluczem jest rezonowanie jak najbliżej częstotliwości miłości i rozpowszechnianie tych wibracji, co dzieje się samoczynnie poprzez ciągły wybór i odpowiedź na pytanie kim jestem i kim postanawiam być?

‚Każdy z nas musi stanąć na własnym wewnętrznym fundamencie, zbudować rdzeń Jaźni i rozwijać metody samodzielnego radzenia sobie w fizycznym świecie oraz pozyskiwania energii z wnętrza, zamiast odbierać ją z zewnątrz czy od innych ludzi.’ 
przekaz z ‚W ogrodzie Nowej Ziemi’

Świat kamieni to żywe organizmy. Wibrują z częstotliwością, która jest prawie niezmierzona przez oficjalną technologię. Jednak zbliżamy się do pewnych znaczących odkryć, a kamera Kirliana pokazała, że ​​trzymając kryształ górski w dłoni biopole podwaja się pod względem wielkości co oznacza silniejsze połączenie ze Źródłem Wszechbytu i tym samym przyśpieszony rozwój.
Pamiętaj: ważnym pytaniem nie jest to, co czuję ale dlaczego to czuję.

Kamienie i minerały wnoszą w życie ochronę biopola przed szkodliwym wpływem z zewnątrz na każdym poziomie, rozwój świadomości, niewyczerpalne źródło energii, uzdrowienie i wiele innych korzyści.
Są zbudowane z uporządkowanej struktury na poziomie molekularnym przy czym każda cząsteczka wibruje w takim samym tempie jak wszystkie pozostałe. Synchronizacja odbywa się w taki sposób, że wszystkie jednostki w krysztale – i każdy inny kryształ czy kamień tego samego typu – wibrują zgodnie (harmoniczna zbieżność). Każdy typ kryształu/kamienia ma swoją własną częstotliwość podstawową lub nutę harmoniczną. To tworzy spójny, rezonansowy system ze stabilnym szablonem częstotliwości. Spójne systemy są trudne do zakłócenia. Nawet jeśli w pobliżu jest dysharmonia lub niezgoda, ich energia pozostaje stabilna i może przywrócić równowagę zakłóconej energii bądź zneutralizować jej wpływ.

Energia krystaliczna jest kształtowana, wzmacniana i uwalniana z zakończenia kryształu lub kryształów w przypadku geody, a następnie promieniuje tworząc rytmiczny, pulsujący wzór energii o określonej częstotliwości. Podstawowy szablon może być kierowany przez inną energię taką jak magnetyzm, fale koloru, wspomniana wcześniej moc intencji i myśli przechodzące przez nią.

Starożytne kultury na całym świecie były świadome działania kamieni i minerałów i stosowały je w niemal każdej dziedzinie swojego życia aby oczyścić, wyrównać, wzmocnić czy przekształcić energię. Metafizyczna siła kryształów nie była tajemnicą, ani kartą przetargową dla ezoteryków pragnących uznania i pieniędzy w tej dziedzinie.
Wiedza i przekazy były ogólnodostępne albo raczej powszechne. Ciało ozdabiane były biżuterią, a w budynkach ozdabiano ściany, bądź budowano z tych kamieni kondygnacje, wykorzystywane je do uzdrowienia, jako lekarstwa i na wiele innych sposobów.

W pewnym sensie kamienie działają tak samo jak my dlatego mają z nami tak wiele wspólnego. Wystarczy obecność, a odczuwamy. Wystarczy rozmowa, a wnosi zrozumienie. Wystarczy czułość, a wnosi silną więź. Wystarczy miłość.

Na poziomie sferycznym istnieją poza ciałem fizycznym dokładnie tak samo jak Matka Ziemia, Urwa Mati, Gaja, Terra. Struktura naszej planety wspomaga nasze ciała na każdym poziomie, a kamienie są jej skoncentrowaną energią. Odbierają i emitują energie z otoczenia, z naszych pól elektromagnetycznych aby móc ją emitować na nas, planetę, wszechświat, (i tak np. kryształy zostały odnalezione w budowie fizycznej meteorytów czy podobne bądź te same pierwiastki, minerały odnajduje się na innych planetach) aby wymienić się energią, polem informacyjnym – przekazać dotychczasową i uzupełnić się nową. Są czystym nośnikiem wspomagającym ziemię i otoczenie do przyjmowania zmian.

‚…Podczas skomplikowanych, długotrwałych etapów przygotowań, głeboko w Ziemię w strategicznych miejscach planety, zostały wszczepione wielkie czujące kryształy. Część każdego z tych ogromnych kryształów wynurzała się z powierzchni Ziemi jako wartownik, który wypromieniowywał energię i informacje w Kosmos, a także funkcjonował jako odbiornik Boskiego Światła, Mądrości i Mocy od naszego Boga/Ojca Matki…posiadają one pamięć atomów nasiennych’
przekaz Archanioła Michała, W ogrodzie Nowej Ziemi

Wszystko jest w nieprzerwanym ruchu oznaczającą zmianę. Silnie wspierają naszą metamorfozę z ciał węglowych na krystaliczne tym samym w każdym momencie przygotowują nas do ewolucji w wyższe wymiary. Wszystko co jest nam potrzebne do realizacji jest nam już dane poprzez naszą planetę inaczej przejawialibyśmy się w innych ciałach odpowiednio przystosowanych do rodzimej planety dlatego poprzez kontakt z naturą łatwiej przebiega nasza transformacja i adaptacja do nowych warunków. Pola informacyjne kamieni są w nich zapisywane od początków ich tworzenia.

‚Kamienie istnieją w pierwszej gęstości, gęstości przytomności.’ Semjase

Królestwo kamieni i minerałów jest otwarte na przemiany, one również się rozwijają. Na poziomie fizycznym zmieniają swoją strukturę i krystalizują się w obrębie swojego ciała stałego. To znaczy, że wewnątrz kamień zmienia formę pomimo odłączenia go od źródła jego stworzenia, rdzenia jego pochodzenia, czyli ziemi, jej składników mineralnych i rodzinnej geody czy formacji, po odłączeniu kamień zachowuje autonomie w myśl reguły wszystko we wszechświecie jest fraktalem, pomniejszoną lub powiększoną częścią całości. Istnieją również w wyższych wymiarach i wiele cywilizacji używa ich jako niewyczerpalne źródło energii z szacunkiem i świadomością, a także w miejscach niedostępnych do eksploracji tak aby nikt z nas nie mógł się do nich przedostać, mają bowiem swoje własne wytyczone zadania. Inne są dostępne, łatwo je pozyskać, jeszcze inne wciąż czekają na odkrycie.
Taka jest prawda o kamieniach i minerałach. To co Tobie przysłuży weź ze sobą, resztę odrzuć.

Z podziękowaniami dla Semjase za dopełnienie wiedzy, cierpliwość i czas.

z Miłością i poprzez Miłość,
Svyatoche


23 lutego 2019